Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης στον διαγωνισμό για τά έργα στο νέο λιμάνι της Πάτρας, προϋπολογισμού 75 εκ. ευρώ, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της επιβατικής ζώνης του νέου λιμένα, και, ειδικότερα, θα κατασκευαστούν η 5η νηοδόχος, δύο τερματικοί σταθμοί και κτίριο υπηρεσιών. Ο ένας από τους τερματικούς σταθμούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

Η προθεσμία περαίωσης είναι 44 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία ελέγχων και την έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο.