Η συνταγματικότητα ή μη της επιβολής του τέλους επιτηδεύματος στους επιτηδευματίες και τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, απασχόλησε σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν στην Ολομέλεια οι προσφυγές των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βόλου και Χαλκίδας, του Σωματείου Έλληνες Φορολογούμενοι και ιδιωτών επιτηδευματιών, οι οποίοι στρέφονται κατά του τέλους επιτηδεύματος. Να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι θεωρούνται επιτηδευματίες.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ζητούν την ακύρωση του Ν. 3986/2011, που προβλέπει την επιβολή του επίμαχου τέλους, καθώς και την ακύρωση της από 2.8.2011 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών που καθορίζει τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους επιτηδεύματος. 

Οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι η επιβολή του επίμαχου τέλους είναι αντισυνταγματική και παράνομη, γιατί αποτελεί φόρο και όχι τέλος, ενώ δεν αντανακλά πραγματική φοροδοτική ικανότητα των δικηγόρων, αλλά παρουσιάζει μια επίπλαστα "αντικειμενική" οικονομική δυνατότητα, που «ουδόλως μπορεί να θεωρηθεί ανεκτή, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις παρούσες συνθήκες ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος».

Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου αντέκρουσαν τους ισχυρισμούς των Δικηγορικών Συλλόγων, υπεραμυνόμενοι της νομιμότητας και συνταγματικότητας της επιβολής του τέλους επιτηδεύματος, αποκλείοντας παράλληλα τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για φόρο και όχι τέλος.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.