Η επιδείνωση της ύφεσης αλλάζει δραματικά τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η κατάσταση είναι ζοφερή, όχι τόσο για τους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, που πλήττονται και αυτό από την έλλειψη ακόμη και προσωρινής απασχόλησης, αλλά κυρίως για τις παραγωγικές ηλικίες 30 έως 54 ετών. Μία κατηγορία στην οποία εντάσσονται τουλάχιστον 6 από τους 10 ανέργους.   

Ήδη, 1 στις 3 συμβάσεις που μετατράπηκαν από πλήρη σε εκ περιτροπής εργασία παρέχει απασχόληση μόνο για 3 ημέρες, ενώ το 61% των νέων συμβάσεων μερικής εργασίας αφορά 4ωρα. Μέσα στους πρώτους 7 μήνες του 2011, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μειώθηκαν κατά 23%.   

Με ή χωρίς τη συμφωνία των εργαζομένων η μείωση των μισθών στις μετατροπές των συμβάσεων εργασίας έφτασε στο 38,7%. Ο μέσος μισθός σε πολλές περιπτώσεις διαμορφώνεται κάτω και από το μέσο επίδομα ανεργίας των 500 ευρώ, και παγιώνεται γύρω από τα 450 ευρώ.  

Πηγή: Καθημερινή της Κυριακής