Με διαδικασίες «εξπρές» (πρότυπη δίκη) η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας  θα αποφανθεί για συνταγματικότητα της διάταξης του Ν. 3842/2010 η οποία επιτρέπει τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό των οφειλών του Δημοσίου με χρέη φορολογουμένων, που, όμως, είναι σε δικαστική αναστολή ή έχει ρυθμιστεί η αποπληρωμή τους σε δόσεις. Ειδικότερα, η τριμελής αρμόδια επιτροπή του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος Παναγιώτης Πικραμμένος και μέλη οι αντιπρόεδροι Κωνσταντίνος Μενουδάκος και Αθανάσιος Ράντος) έκανε δεκτό το αίτημα εταιρείας σεκιούριτι που ζητούσε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3900/2010 (πρότυπη δίκη), να εισαχθεί ως ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος στην Ολομέλεια του ΣτΕ η δικαστική εκκρεμότητά της, που έχει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι αντίθετο σε δύο διατάξεις του Συντάγματος το άρθρο 67 του Ν. 3842/2010 (τροποποίησε το άρθρο 6 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων), με το οποίο επιτράπηκε ο συμψηφισμός των τελούντων σε δικαστική αναστολή χρεών της επίμαχης εταιρείας.

Το ζήτημα προέκυψε όταν η εταιρεία ζήτησε από την Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί στο όνομά της και αφορούν αμοιβές από φορείς του στενού δημοσίου τομέα, οι οποίες προέρχονται από παροχή υπηρεσιών φύλαξης, κατόπιν υπογραφής σχετικών συμβάσεων (εργολαβικών).

Όμως, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ αρνήθηκε να εξοφλήσει τα χρηματικά εντάλματα, καθώς είχε αποφασιστεί ο συμψηφισμός των ποσών που αναγράφονται στα εντάλματα με τα χρέη της εταιρείας: 1) που τελούν σε δικαστική αναστολή, ύψους 38.538 ευρώ και 2) που βεβαιώθηκαν μετά από περαίωση και έχει ρυθμιστεί η πληρωμή τους σε 24 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν είναι ληξιπρόθεσμες (το χρέος αυτό ανέρχεται στα 1.396.441 ευρώ).