Ραγδαία αύξηση εμφανίζει η μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής και εκ περιτροπής απασχόληση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για το εννεάμηνο του 2011. Μάλιστα, συνήθως αυτό γίνεται με μονομερή απόφαση του εργοδότη, με τον σχετικό δείκτη να εμφανίζει αύξηση 1.192,39%.   
Η επικράτηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης εις βάρος της πλήρους και σταθερής εργασίας φαίνεται και από το γεγονός ότι το εννεάμηνο του 2011 συνάφθηκαν 20,93% λιγότερες συμβάσεις πλήρους εργασίας, έναντι του 2010.   

Αντίθετα, αυξημένο κατά 3,96% εμφανίζεται το ποσοστό των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και κατά 12,17% η εκ περιτροπής απασχόληση.   

Πάντως, το πρώτο εννεάμηνο του 2011 προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής 2,62% λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2010.  

Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν στη διάρκεια του 2011 είναι αυξημένες κατά 102,46% όσον αφορά τη μερική απασχόληση, 307,44% για την εκ περιτροπής απασχόληση, κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους και 1192,39% για την εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2010.   

Το 2010 μετατράπηκαν 26.253 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας.  

Ο αριθμός αυτός είναι κατά 54,6% αυξημένος σε σχέση με το 2009. Ήδη τους εννιά πρώτους μήνες του 2011 έχουν μετατραπεί 42.488 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης είτε σε συμβάσεις μερικής είτε σε συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας.   

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2009 οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 79% των νέων
συμβάσεων, το 2010 αντιπροσώπευαν το 66,9% και το πρώτο εννιάμηνο του 2011 το 58,92%.   
Από την άλλη πλευρά, η αναλογία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης στο σύνολο των νέων συμβάσεων αυξήθηκε από 16,7% το 2009 σε 26,1% το 2010 και σε 32,52% το πρώτο εννιάμηνο του 2011.   

Τέλος, οι συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας αντιπροσώπευαν το 4,3% του συνόλου των νέων συμβάσεων το 2009, το 6,9% των νέων συμβάσεων εργασίας το 2010 και το 8,56% των νέων συμβάσεων εργασίας κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2011.Πηγή: in.gr