Αντίθετο στο Σύνταγμα και σε Διεθνείς Συμβάσεις υποστηρίζει η ΓΣΕΕ ότι είναι το άρθρο 31 του πολυνομοσχεδίου (ν. 4024/2011), που περιέχει τις μισθολογικές ρυθμίσεις για νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα.

Σε εγκύκλιο που απέστειλε στα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες-μέλη της, η ΓΣΣΕ τονίζει ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση «επιβάλλεται η κατάργηση των ΣΣΕ που καθορίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα ανώτατα κατά περίπτωση όρια αποδοχών, η επιβολή πλαφόν στις ήδη μειωμένες αποδοχές τους και η αντιστοίχηση, κατ' ανώτατο όριο, των αποδοχών τους με αυτές των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα».

Όπως υποστηρίζει, η ρύθμιση αυτή αγνοεί πλήρως το γεγονός «της διαφορετικής σύνθεσης του μισθού και της εφαρμογής διαφορετικού συστήματος αμοιβής στις επιχειρήσεις αυτές, που βασίζεται τόσο στην επιχειρηματική ή/και παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών όσο και στα επαγγελματικά ή/και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων τους και τις ειδικές συνθήκες εργασίας»

Σημειώνει παράλληλα ότι οι συλλογικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται επί σειρά ετών στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα στις εισηγμένες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, είναι, εκτός των άλλων, «προσαρμοσμένες στα ιδιωτικο-οικονομικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά τους». Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, «τα μέτρα του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 είναι , εκτός από ατελή, και απρόσφορα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό».

Η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις του νόμου 4024/2011 και ειδικά του άρθρου 31 θίγουν τον πυρήνα συνταγματικά κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανατρέπουν θεσμικές ρυθμίσεις που ενσωματώνονται στο Σύνταγμα και σε σειρά αναγνωρισμένων Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών, οι οποίες βάσει του Συντάγματος (άρθρο 28 παρ.1) έχουν υπερνομοθετική ισχύ.

Σημειώνει τέλος ότι προτίθεται να παρέμβει υπέρ των εργαζομένων στα αρμόδια δικαστήρια όλων των βαθμών, προς υποστήριξη των αξιώσεών τους στους δικαστικούς αγώνες που πρόκειται να ανοίξουν στο μέλλον.

TAGS