Διπλή και πολυεπίπεδη είναι η περικοπή των επικουρικών, ως συνέχεια των μειώσεων οι οποίες έγιναν στις κύριες συντάξεις και των θυσιών στις οποίες υποβλήθησαν οι ασφαλισμένοι. Το ψαλίδι ξεκίνησε με την παρακράτηση από 3%-10% για ποσά σύνταξης πάνω από 300 ευρώ το μήνα που εφαρμόστηκε από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Aπό αρχές Νοεμβρίου, στο εναπομείναν ποσό της επικουρικής σύνταξης που ξεπερνά τα 150 ευρώ επιβάλλεται νέο «κούρεμα» κατά 30%.

Οι εν λόγω περικοπές αφορούν και τους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ των τραπεζοϋπαλλήλων, οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τις μειώσεις του παρελθόντος. Και αυτό καθώς οι συγκεκριμένες συντάξεις αποτελούν την οικονομική «γέφυρα» μεταξύ εργασίας και σύνταξης (κύριας από το ΙΚΑ, οπότε η παροχή του ΕΤΑΤ μειώνεται σε επικουρική).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, π.χ. των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας, το 50% της σύνταξης υπολογίζεται σαν κύρια σύνταξη και το υπόλοιπο σαν επικουρική. Και αναλόγως επιβάλλονται οι περικοπές που αναλογούν σε κύριες και επικουρικές συντάξεις μέσω ενός περίπλοκου μηχανισμού.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη για τους συνταξιούχους του επικουρικού του ΙΚΑ (ΕΤΕΑΜ), από 1/11/2011 το τμήμα της σύνταξης που θα ξεπερνά τα 150 ευρώ θα υπόκειται σε περικοπή κατά 30%.

* Για παράδειγμα: έστω ότι ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ ελάμβανε επικουρική σύνταξη 300 ευρώ το μήνα.

Εις το εξής τα 150 ευρώ θα υπόκεινται σε παρακράτηση 30%, ήτοι 45 ευρώ, και θα λαμβάνει κάθε μήνα από τον τρέχοντα Νοέμβριο και εις το εξής 255 ευρώ.

Ωστόσο, εάν ελάμβανε 460 ευρώ, ήδη είχε υποστεί μείωση κατά 5% από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και αυτή η περικοπή αφορούσε το σύνολο του ποσού.

Ετσι, η σύνταξή του είχε πέσει στα 437 ευρώ. Εκ των οποίων τα 287 υπόκεινται τώρα σε νέα περικοπή κατά 30%, ήτοι μείωση 86,1 ευρώ. Οπότε η επικουρική πέφτει στα 350,9 ευρώ.



Πηγή: Ελευθεροτυπία