ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αποφυλάκιση των κρατουμένων που οφείλουν μόνο δικαστικά έξοδα ή τους έχει επιβληθεί χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ καταλαμβάνουν και τους καταδικασθέντες με δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν και θα εκδοθούν και μετά την εφαρμογή του Ν. 3904/2010. Δηλαδή, και μετά την 23η Δεκεμβρίου 2010 που έλαβε νομική υπόσταση ο Ν. 3904/2010. Με άλλα λόγια, δεν αποφυλακίζονται μόνον όσοι πριν από την 23η Δεκεμβρίου 2010 δεν είχαν να πληρώσουν τα δικαστικά έξοδα ή τους επιβληθεί χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ, αλλά και μελλοντικά δεν θα φυλακίζονται όσοι καταδικαστούν σε χρηματική ποινή μέχρι του επίμαχου ποσού ή δεν θα έχουν να καταβάλλουν τα δικαστικά έξοδα.

    Αυτό αναφέρει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Μόμπολης σε γνωμοδότησή του, κατόπιν σχετικού ερωτήματος του διευθυντή των φυλακών Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, το άρθρο 33 του Ν. 3904/2010 αναφέρει: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παύει η κράτηση σε σωφρονιστικά καταστήματα ατόμων που οφείλουν μόνο δικαστικά έξοδα ή χρηματική ποινή έως τρεις χιλιάδες ευρώ».

Ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρει ότι οι ευνοϊκές διατάξεις του επίμαχου νόμου 3904/2010 ισχύουν «και για τις αποφάσεις που εκδίδονται και μετά την ισχύ του νόμου καθόσον ο νομοθέτης δεν επιθυμεί πλέον να εισπράττονται τα δικαστικά έξοδα και η χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ, με κράτηση του καταδικασθέντος σε σωφρονιστικά καταστήματα, αλλά στις περιπτώσεις αυτές το ποσό των εξόδων και η χρηματική ποινή θα εισπράττονται με άλλο τρόπο».

Δηλαδή, τα σχετικά ποσά θα βεβαιώνονται στη ΔΟΥ που υπάγεται ο καταδικασθείς και σε περίπτωση μη αποπληρωμής του ποσού θα κινητοποιούνται οι διαδικασίες κατάσχεσης της περιουσίας του (σ.σ. εφόσον υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία).

Ακόμη, ο Γεώργιος Μόμπολης επισημαίνει ότι «εφόσον με την απόφαση επιβάλλεται φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ, αλλά παράλληλα χορηγείται αναστολή στην ποινή φυλάκισης, τότε για τη χρηματική ποινή ισχύει ακριβώς το ίδιο όπως και στην προηγούμενη περίπτωση». 

Τώρα υπογραμμίζεται στη γνωμοδότηση ότι εάν μπει θέμα έλλειψης ΑΦΜ του καταδικασθέντα (σ.σ. κατά κανόνα το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται στους αλλοδαπούς και ειδικότερα στους λαθρομετανάστες αλλοδαπούς) τότε αρμόδιος για να αποφασίσει είναι ο εισαγγελέας εκτελέσεως των ποινών. Ο τελευταίος θα αποφασίσει εάν ο σχετικός φάκελος θα μπει προσωρινά στο αρχείο ή όχι, λόγω αδυναμίας βεβαιώσεως του χρέους στην αρμόδια ΔΟΥ, μέχρι να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα αυτό.

Επίσης, εάν υπάρχει ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή, τότε εκτίεται η φυλάκιση και βεβαιώνεται η χρηματική ποινή στην αρμόδια ΔΟΥ.

Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις που οι καταδικασθέντες κατά το διάστημα της αναστολής της ποινής τους διαπράξουν νέα αδικήματα.

Τέλος, αναφέρει ο κ. Μόμπολης ότι δεν προβλέπεται «συγχώνευση» στα ποσά των εξόδων, αλλά υπολογίζονται αθροιστικά.