Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου συγκροτείται στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για το πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με απόφαση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Ευσταθίας Μπεργελέ. Έργο της Συντονιστικής ΟΔΕ αποτελεί ο επιχειρησιακός συντονισμός και η υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» για το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και όλων των υπουργείων.

Επίσης, η Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου θα επιλύει προβλήματα, θα συλλέγει και θα αξιοποιεί παρατηρήσεις και προτάσεις που θα καταθέτουν πολίτες, αναφορικά με το πρόγραμμα, ενώ θα είναι υπεύθυνη και για το σχεδιασμό και την υποστήριξη ελεγκτικών μηχανισμών εφαρμογής του νόμου, ο ποιοτικός έλεγχος των αναρτημένων πράξεων και την εξασφάλιση της ένταξης του συνόλου των υπόχρεων φορέων στο πρόγραμμα.