Οι τιμές των διαμερισμάτων στο τρίτο τρίμηνο του 2011 ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 4,1%, έναντι 5,3% και 4,4% το α΄ και το β΄ τρίμηνο αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από πιστωτικά ιδρύματα. Στα παλαιά ακίνητα (άνω των 5 ετών) η πτώση ήταν μεγαλύτερη φθάνοντας το 4,7%. Αντίθετα, τα νεόδμητα «αντιστέκονται» ακόμη με τη μείωση να περιορίζεται στο 3%.

Η μεγαλύτερη μείωση των τιμών για τα παλαιά διαμερίσματα, έναντι των νέων φαίνεται να αντανακλά τη σχετικά μεγαλύτερη «ανθεκτικότητα» των τιμών των νεόδμητων διαμερισμάτων, τα οποία κατά κανόνα διατίθενται προς πώληση από τους κατασκευαστές.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το τρίτο τρίμηνο του 2011 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010 κατά 4,3% στην Αθήνα, 6,7% στη Θεσσαλονίκη, 3,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 3,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Ο αριθμός των συναλλαγών (οι οποίες δεν αφορούν μόνο αγοραπωλησίες με την διαμεσολάβηση τραπεζών αλλά περιλαμβάνουν ακόμη και εκτιμήσεις ακινήτων ή μεταφορά δανείων), σημείωσε σημαντική πτώση, υποχωρώντας στις τις 9,1 χιλιάδες, έναντι 12,7 και 11,7 χιλιάδων το α΄ και το β΄ τρίμηνο του 2011.

Ο αριθμός των συναλλαγών-εκτιμήσεων οικιστικών ακινήτων μειώθηκε το γ΄ τρίμηνο του 2011 με μέσο ετήσιο ρυθμό 42,1%. Σε ολόκληρο το 2010 ο αριθμός των συναλλαγών αυτών έφθασε τις 74,5 χιλιάδες (οριστικά στοιχεία), καταγράφοντας μικρή μείωση, κατά 0,2%, έναντι του προηγούμενου έτους (2009: 74,6 χιλιάδες).

Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων), τον οποίο αφορούσαν οι ανωτέρω συναλλαγές-εκτιμήσεις, ήταν μειωμένος κατά 40,5% το γ΄ τρίμηνο του 2011 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2010.

Για ολόκληρο το 2010 ο όγκος των συναλλαγών με βάση τα οριστικά στοιχεία μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,1%, έναντι μείωσης κατά 38,9% το 2009.

Τέλος, η αξία των συναλλαγών-εκτιμήσεων οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2011 με ετήσιο ρυθμό 40,5% έναντι μέσης ετήσιας μείωσης κατά 6,2% το 2010 και 40,0% το 2009.