Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2009 (ΦΕΚ 457/29.12.2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.339 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο και στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων). Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα της ανεξάρτητης αρχής. Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.


Δείτε εδώ τα αποτέλεσματα