Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε φαρμακευτική βιομηχανία, προκειμένου να κριθεί αντισυνταγματική, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά και στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η από 8.9.2011 απόφαση των υπουργών Υγείας και Εργασίας που καθορίζει την τιμή των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η υπουργική απόφαση εκδόθηκε αντίθετα με τις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 43), καθώς παρόμοια θέματα ρυθμίζονται μόνο με Προεδρικό Διάταγμα.

Η φαρμακευτική εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι παράνομος ο τρόπος υπολογισμού των φαρμάκων, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν προβλέπει, ως «οιονεί ποινή», επιστροφή χρημάτων στον φορέα κοινωνική ασφάλισης, όταν υπάρχει διαφορά από την τιμή αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη με τον συντελεστή 1,5.

Σημειώνεται ότι η τιμή αναφοράς είναι η ανωτάτη τιμή αποζημίωσης των φαρμακευτικών εταιρειών από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και καθορίζεται από μια εξίσωση, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, και το κόστος ημερησίας θεραπείας του κάθε φαρμακευτικού προϊόντος.

Όπως επισημαίνει τέλος η εταιρεία, η καθοριζόμενη ανωτάτη τιμή των φαρμάκων δεν μπορεί να είναι κατώτερη του κόστους παραγωγής και διαθέσεως των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, ενώ με την επίμαχη υπουργική απόφαση υποχρεούται να προμηθεύει τους ασφαλισμένους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με φάρμακα κάτω του κόστους.