Έξι προγράμματα για την προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες, ενέκρινε η Διαχειριστική Επιτροπή της Κοινής Οργάνωσης Γεωργικών Αγορών, πρόσφατα στις Βρυξέλλες. 
Ειδικότερα, εγκρίθηκε πρόγραμμα προώθησης ευρωπαϊκού ελαιολάδου στη Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Νορβηγία, προϋπολογισμού 5.922.130 ευρώ, αλλά και πρόγραμμα προώθησης ΠΟΠ και ΠΓΕ Ελαιολάδου, ΠΟΠ Τυριών, ΠΟΠ και ΠΓΕ Οίνων, ΠΟΠ Κορινθιακής Σταφίδας και ΠΓΕ Ελιών σε Ρωσία, Ουκρανία και Κίνα, προϋπολογισμού 3.811.912 ευρώ. 

Το τρίτο πρόγραμμα αφορά στην προώθηση Ευρωπαϊκών Μεταποιημένων Φρούτων σε Τουρκία και Αυστραλία, προϋπολογισμού 1.612.932 ευρώ. Τα 3.820.440 ευρώ φθάνει ο προϋπολογισμός του προγράμματος προώθησης ευρωπαϊκής σταφίδας σε Ρωσία, Ουκρανία, Αμερική και Καναδά, ενώ το πρόγραμμα για την προώθηση της φέτας ΠΟΠ στις ΗΠΑ θα απορροφήσει κονδύλια 4.928.352 ευρώ. Τέλος, το έκτο πρόγραμμα είναι για την προβολή των ΠΟΠ και ΠΓΕ κρασιών σε Ρωσία και Κίνα, με συνολικό προϋπολογισμό 2.392.623 ευρώ.