Στις 25 Νοεμβρίου αναμένεται να παραδοθούν στο Υπουργείο Εργασίας οι αναλογιστικές μελέτες για τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ των ασφαλιστικών Ταμείων.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος, μέσω του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε και θα κριθεί αν θα απαιτηθούν νέες διορθωτικές ρυθμίσεις. Από την 1η Ιανουαρίου του 2012, με νέο νόμο θα υπάρξουν παρεμβάσεις στις επικουρικές συντάξεις και στα εφάπαξ, σε ταμεία, για τα οποία οι αναλογιστικές μελέτες θα διαπιστώνουν πρόβλημα βιωσιμότητας.

Τις επόμενες μέρες εξάλλου, αναμένεται στην Αθήνα το κλιμάκιο της τρόικας. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, δεν έχουν ορισθεί ακόμη οι ημερομηνίες των συναντήσεων, θεωρείται όμως βέβαιο ότι θα εξετασθούν τα οικονομικά δεδομένα των Ταμείων σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει χώρα μας απέναντι στους δανειστές.

Ήδη, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος ο νέος προϋπολογισμός θα προβλέπει μείωση της επιχορήγησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία κατά 1,5 δισ. ευρώ, ενώ η αύξηση της ανεργίας έχει προκαλέσει απώλειες, κυρίως για το ΙΚΑ, της τάξης των 300 εκατ. ευρώ ετησίως.