Η μη κερδοσκοπική εταιρεία «nosmoke.gr» ζητάει από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρωθεί ως αντίθετη στις διεθνείς συμβάσεις και στο Σύνταγμα η από 18.8.2011 υπουργική απόφαση που επιτρέπει στα καζίνο και στα κέντρα διασκεδάσεως άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων να δημιουργούν χώρους καπνιζόντων. Σύμφωνα με την επίμαχη υπουργική απόφαση, από την 1η Ιουλίου 2011 τερματίστηκε το καθεστώς πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στα καζίνο και τα κέντρα διασκεδάσεως με ζωντανή μουσική. Μετά την ημερομηνία αυτή μπορούν να δημιουργούν χώρους καπνιζόντων, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καζίνου ή του καταστήματος. Για τη δημιουργία των χώρων αυτών στα καζίνο και στα κέντρα διασκεδάσεως θα καταβάλλεται ετήσιο τέλος 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στην προσφυγή της η «nosmoke.gr» (μαζί προσέφυγε ένας εταίρος της και δύο εθελοντές της εταιρείας), υποστηρίζει ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι αντισυνταγματική και ειδικότερα αντιβαίνει τα άρθρα: 2 για το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, 4 για την αρχή της ισότητας και 21 για το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία.

Ακόμη, είναι αντίθετη στη σύμβαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, αλλά και σε ευρωπαϊκές οδηγίες για την καταπολέμηση του καπνίσματος.

Ο Ν. 3986/2011 που επιτρέπει στα καζίνο κ.λπ. τη δημιουργία χώρων καπνιστών, συνιστά υποχώρηση του επιπέδου προστασίας των θαμώνων σε σχέση με τον προηγούμενο Ν. 3868/2010, που επέβαλε την πλήρη απαγόρευση καπνίσματος, αναφέρει η μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Η υποχώρηση αυτή μεταφράζεται όχι μόνο σε παραβίαση του Συντάγματος, αλλά και σε παραβίαση διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων, προσθέτει η «nosmoke.gr».

Οι συνταγματικές κ.λπ. παραβιάσεις εντείνονται, καθώς ο Ν. 3986/2011 δεν προβλέπει ότι οι επίμαχοι χώροι καπνιστών θα διαχωρίζονται κατά τρόπο στεγανό από τους χώρους μη καπνιζόντων και θα έχουν ειδικές εγκαταστάσεις εξαερισμού.

Μάλιστα, σημειώνει η μη κερδοσκοπική εταιρεία ότι ο χώρος καπνιζόντων πρέπει να καταλαμβάνει το 1/2 του συνολικού εμβαδού των καζίνο και των κέντρων διασκεδάσεως.

Όμως, στον υπολογισμό του επίμαχου χώρου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κύριοι και βοηθητικοί χώροι των καζίνο και των καταστημάτων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χώρος των καπνιζόντων και να διευρύνεται παράνομα το πνεύμα του Ν. 3986/2011.