Νέα παρτίδα 352.157 εκκαθαριστικών σημειωμάτων, απέστειλε στους φορολογούμενους η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Εξ αυτών τα 79.123 είναι χρεωστικά, τα 112.367 πιστωτικά και τα 160.667 μηδενικά. 

Συνολικά, έχουν εκκαθαριστεί 4.979.893 φορολογικές δηλώσεις και ο πρόσθετος φόρος που έχει βεβαιωθεί ανέρχεται σε 1,042 δισ. ευρώ.