Πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), με σκοπό τη συνάντηση εκπροσώπων της με τον υπουργό Οικονομικών και τη Διοίκηση της ΔΕΗ για τη ρύθμιση της πληρωμής του τέλους ακινήτων όσων αδυνατούν να το πληρώσουν. Η ΠΕΔΑ καλεί το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τη ΔΕΗ να αναζητήσει τους πρακτικούς τρόπους ώστε να μην εξαντληθεί η αυστηρότητα του νόμου απέναντι στους αποδεδειγμένα αδυνατούντες να πληρώσουν συμπολίτες μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ επισημαίνει ότι υπάρχουν άνεργοι και χαμηλοσυνταξιούχοι που λόγω της κρίσης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, όμως πρέπει να υπάρξει διάκριση ανάμεσα σε αυτούς και σε εκείνους που επιλέγουν να μην πληρώσουν το τέλος ακινήτων ενώ δεν συντρέχουν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας.

Επίσης, διαφωνεί πλήρως με τη λογική της επιβολής του Ειδικού Τέλους Hλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, ΕΕΤΗΔΕ, μέσω των λογαριασμών των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) θεωρώντας ότι το ρεύμα ή το νερό είναι παροχές που δεν μπορούν να συσχετίζονται με την καταβολή ή όχι φόρων εισοδήματος ή περιουσίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ένωση Περιφερειών καλύπτει πολιτικά τις νόμιμες ενέργειες των Δήμων που αποσκοπούν να μη διακοπεί η ηλεκτροδότηση στις αδύναμες κοινωνικά ομάδες, λόγω μη πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ.