Σε τέσσερις μήνες θα πρέπει να παραδοθεί στο υπουργείο Υποδομών η μελέτη για την απελευθέρωση των ΚΤΕΛ, ανάδοχος της οποίας ανεδείχθη η ένωση εταιριών PLANET AE και DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί, έπειτα από σχετικό διαγωνισμό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών (ΕΜΑ) με προϋπολογισμό 110.000 ευρώ (με ΦΠΑ). 
Παράλληλα, τον καθορισμό των κριτηρίων για την παροχή αδείας σιδηροδρομικής επιχείρησης επεξεργάζεται πλέον η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).  

Η μελέτη για τα ΚΤΕΛ γίνεται, βέβαια, καθαρά για τυπικούς λόγους, καθώς αποτελεί μίας χαμηλής σημασίας δέσμευση προς την τρόικα, ενώ προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι καλείται να εξετάσει τη λειτουργία ανόμοιων αγορών από την Ελληνική, όπως η Γερμανική ή η Βρετανική και όχι τουριστικών, όπως η Ιταλική ή η Ισπανική.  

Η εκπόνηση της μελέτης για την «λειτουργία του συστήματος και τις δυνατότητες απελευθέρωσης της αγοράς των ΚΤΕΛ» προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο και τα αποτελέσματά της θα δείξουν στο υπουργείο Υποδομών τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να έχει μία ενδεχόμενη απελευθέρωση των οδικών επιβατικών μεταφορών.  

Οι μελετητές θα αναλάβουν να εξετάσουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το καθεστώς στις προαστιακές και υπεραστικές επιβατικές μεταφορές σε Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία και Σουηδία, και στη συνέχεια, θα προτείνουν ένα πλέγμα παρεμβάσεων για Ελληνική αγορά και την λειτουργία του ανταγωνισμού.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1370/2007, από τις 3 Δεκεμβρίου 2019 τα δρομολόγια των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, θα πρέπει να γίνονται με σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας.  

Εάν υπάρχει δημόσιος φορέας, όπως είναι ο ΟΑΣΑ, τότε πρακτικά δεν αλλάζει κάτι. Όμως, εάν τα σχήματα είναι μονοπωλιακά, όπως δηλαδή ο ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη και τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ στην υπόλοιπη χώρα, τότε οι δημόσιες αρχές, όπως το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) και οι περιφέρειες στην υπόλοιπη χώρα θα υποχρεούνται να κάνουν μειοδοτικό διαγωνισμό. Έτσι, η αγορά θα ανοίξει ούτως ή άλλως, καθώς, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, η δημόσια αρχή δεν θα μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στον διαγωνισμό σε καμία επιχείρηση.  

Ωστόσο, αν και επισήμως τα αστικά και τα υπεραστικά ΚΤΕΛ δηλώνουν έτοιμα για την απελευθέρωση της αγοράς σε οκτώ χρόνια, εν τούτοις η παραχώρηση του απόλυτου μονοπωλίου στις επιβατικές μεταφορές μετά κομίστρου, θα θεωρούνταν οικονομική αυτοκτονία.Πηγή: tovima.gr
TAGS