Δικαιώθηκαν από τον Άρειο Πάγο και μονιμοποιούνται συμβασιούχοι μουσικοί του Δήμου Αθηναίων και της ΕΡΤ, οι οποίοι, όμως, είχαν προσληφθεί πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, πριν δηλαδή απαγορευθεί η μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, ακολουθώντας την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου (7/2011) έκρινε ότι είναι νόμιμη η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είχε δεχθεί για πέντε χορωδούς της χορωδίας της ΕΡΤ ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που είχαν υπογράψει υπέκρυπταν εξαρτημένη εργασία από τον χρόνο πρόσληψής τους το 1993. Και αυτό, ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές τιτλοφορούνταν ως συμβάσεις έργου και είχαν ανανεωθεί δεκάδες φορές.

Παράλληλα, το ίδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου με άλλη απόφασή του (1622/2011) απέρριψε αίτηση αναίρεσης του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων και δικαίωσε 34 μουσικούς, κρίνοντας (όπως και η 7/2011 απόφαση της Ολομέλειας), ότι αφού προσλήφθηκαν τη δεκαετία του '90 (1997-2000) -δηλαδή πριν την ισχύ των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 103 παράγραφος 7 και 8 του Συντάγματος- μπορούσαν να μονιμοποιηθούν, αφού οι συμβάσεις τους ανανεωνόντουσαν διαδοχικά και πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Αντίθετα, έγινε δεκτή η αίτηση αναίρεσης του Δήμου Αθηναίων κατά ενός μόνο μουσικού, που είχε προσληφθεί την 1.11.2001, δηλαδή μετά την ισχύ των απαγορευτικών διατάξεων του Συντάγματος και συνεπώς δεν ήταν δυνατή η μετατροπή της σύμβασης εργασίας του από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Τέλος, απορρίφθηκε από τους αρεοπαγίτες ο ισχυρισμός που προέβαλε, με αίτηση αναίρεσης, ο Δήμος Αθηναίων ότι δεν μπορούσε να εφαρμοστεί απόφαση του Εφετείου Αθηνών υπέρ της νομιμοποίησης πέντε αλλοδαπών προερχομένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και αυτό γιατί οι δικαστές δέχθηκαν για την περίπτωση αυτή την προστασία της εργασίας που παρέχει η κοινοτική οδηγία για ίση μεταχείριση ασχέτως καταγωγής.
TAGS