Εξαιρείται από τις διατάξεις του νόμου για την εργασιακή εφεδρεία και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, υπογραμμίζει, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΚΚΕΘανάση Παφίλη, Ιωάννη Ζιώγα, Νίκου Καραθανασόπουλου, Διαμάντως Μανωλάκου, Γιώργου Μαυρίκου και Αντώνη Σκυλλάκου για την εργασιακή εφεδρεία και τη στελέχωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.  Ο κ. Παπουτσής διευκρινίζει ότι προκειμένου να αποκατασταθεί εργασιακά ένας μεγάλος αριθμός εποχικών πυροσβεστών και, παράλληλα, να ενδυναμωθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, με την αξιοποίηση ενός ήδη έμπειρου δυναμικού στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, εκδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο υπουργική απόφαση για τη διαδικασία πρόσληψης πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

«Με την ανωτέρω ρύθμιση, η κυβέρνηση, κατά τη διαδικασία κατάρτισης των συγκεκριμένων διατάξεων, εξάντλησε κάθε περιθώριο προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα συμμετοχής στο σχετικό διαγωνισμό όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ως αναγνώριση της προσφοράς τους και προς ικανοποίηση των πράγματι δίκαιων αιτημάτων τους», αναφέρει ο κ. Παπουτσής και ενημερώνει ότι ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.   
   
Σε ότι αφορά στο θέμα της αναδιάρθρωσης-αναδιοργάνωσης του συνόλου των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο υπουργός ενημερώνει ότι έχει συγκροτηθεί στο Αρχηγείο επιτροπή, η οποία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της θα υποβάλει σχετικό πόρισμα τις προτάσεις της, προκειμένου στη συνέχεια να ληφθούν αποφάσεις που θα αφορούν τυχόν ίδρυση, αναβάθμιση ή κατάργηση πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων, επισημαίνοντας πάντως ότι η εν λόγω επιτροπή λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους και ιδιαιτερότητες που αφορούν στο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, τον τομέα ευθύνης των υπηρεσιών καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό.   
   
Οι βουλευτές του ΚΚΕ έχουν επισημάνει την ανησυχία των υπαλλήλων της Πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο κατάργησης οργανικών θέσεων και την υπαγωγή τους στην εργασιακή εφεδρεία. Έχουν, εξάλλου, καταγγείλει ότι θα υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες πυρασφάλειας με τις καταργήσεις κλιμακίων και τη συγχώνευση των Υπηρεσιών.