Σε διευκρινίσεις σχετικά με την ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, που αφορούσε στις οφειλές του Δημοσίου προς τη ΔΕΗ και ειδικότερα τις οφειλές των Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ύψους 20 εκατ. ευρώ, προχώρησε η ΕΥΔΑΠ. Με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η ΕΥΔΑΠ διευκρινίζει ότι όχι μόνο δεν εμπίπτει στον κατάλογο των οφειλετών της ΔΕΗ, αλλά πληρώνει πάντα εγκαίρως και εντός των σχετικών προθεσμιών τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

    
TAGS