Στη ρύθμιση των οφειλών, αναγνωρίζοντας την αδυναμία δημοτών, για εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών τους προχώρησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η)
Η ΔΕΥΑΗ καλεί τους δημότες που έχουν οφειλές προς την επιχείρηση να τις ρυθμίσουν, κατανοώντας την αδυναμία καταβολής των οφειλόμενων. 

Εξέδωσε δε και σχετικό πίνακα για το πώς θα γίνει ο διακανονισμός, με βάση τα ποσά που οφείλουν στην Επιχείρηση και αφορά κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και αγροτικές εκτάσεις.

Μάλιστα, ανάλογα με το ποσό που οφείλουν οι δημότες μπορούν να το εξοφλήσουν με μια προκαταβολή και στη συνέχεια με δόσεις που ξεκινούν από δύο και φθάνουν τις είκοσι.