Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρου Τατούλη, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, η βελτίωση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του Κέντρου Υγείας Πύλου με συνολικό προϋπολογισμό 234.700 ευρώ.

Το έργο αφορά οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να αναβαθμισθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας Πύλου.

Στην κεντρική είσοδο καθώς και στην είσοδο των επειγόντων περιστατικών θα κατασκευαστούν ράμπες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών υγείας σε σύγχρονο περιβάλλον.

TAGS