Από το Δεκέμβριο και μέσω ΑΣΕΠ ξεκινάει το κοινωφελές πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και αφορά την 5μηνη απασχόληση, 55.000 ανέργων σε Δήμους μέσω πρόσληψης από ΜΚΟ, σωματεία και οργανώσεις με μισθό 625 ευρώ.  Όταν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα πριν από μήνες είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και φορείς καθώς εκχωρούσε το δικαίωμα πρόσληψης ανέργων σε ιδιωτικούς φορείς, ενώ θέμα υπήρχε και για το αδιάβλητο στην επιλογή των ανέργων. Τώρα την όλη ευθύνη για τις προκηρύξεις, τα κριτήρια, τα αποτελέσματα, την όλη διαδικασία αλλά και τις ενστάσεις των υποψηφίων θα έχει το ΑΣΕΠ. Υπό το ΑΣΕΠ τίθεται και το πρόγραμμα αυτεπιστασίας του υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την πρόσληψη 100.000 ανέργων από Δήμους για μικρά τεχνικά έργα λαμβάνοντας 135 ημερομίσθια.