Έως το τέλος του Νοεμβρίου υπενθυμίζει το υπουργείο Οικονομικών ότι θα συνεχισθεί η λειτουργία της υπηρεσίας υποβολής αίτησης εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων, όπου μπορούν να απευθύνονται οι δικαιούχοι καταβολής μειωμένου τέλους (0,5€/τ.μ.) καθώς οι δικαιούχοι απαλλαγής.

Στην υπηρεσία μπορούν να απευθύνονται όλοι όσοι δεν υπέβαλλαν έγκαιρα αίτηση (έως τις 2 Οκτωβρίου), ή υπέβαλαν αίτηση με λανθασμένα στοιχεία, δηλαδή έστειλαν μηνύματα που δεν ανταποκρίνονταν στον προδιαγεγραμμένο τρόπο αποστολής ή περιείχαν λανθασμένο ΑΦΜ ή αριθμό παροχής.

Σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν την πρώτη δόση του τέλους. Όσοι υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2011 (λήξη της υπηρεσίας), και εφόσον αυτή γίνει δεκτή, η απαλλαγή ή η έκπτωση θα συμψηφιστεί στον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τη ΔΕΗ μετά την έγκριση της αίτησης. Oι δικαιούχοι θα λάβουν sms για το αποτέλεσμα της αίτησής του.

Όπως τονίζει το υπουργείο Οικονομικών, δικαιούχοι της απαλλαγής ή της έκπτωσης για τους οποίους δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία στη φορολογική τους δήλωση ή στα μητρώα του ΟΑΕΔ θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην εφορία.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του μειωμένου τέλους

Οι ιδιοκτήτες που θα καταβάλουν μειωμένο τέλος (0,5€/τμ) είναι
  • α) πολύτεκνοι (τέσσερα παιδιά και άνω) με εισόδημα μέχρι 30 χιλιάδες ευρώ
  • β) αυτοί που οι ίδιοι ή άτομα που προστατεύουν είναι ολικώς τυφλοί ή με βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%. 

Ποιοι απαλλάσσονται από το τέλος

Από το τέλος απαλλάσσονται άνεργοι ιδιοκτήτες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ή στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής εργασίας, ή στο λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημερησίων εφημερίδων ή τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Πρέπει συγκεκριμένα να είναι μακροχρόνια άνεργοι ή να έχουν επιδοτηθεί για τουλάχιστον έξι από τους δώδεκα τελευταίους μήνες. 

Πώς θα στείλετε το sms 

Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία, με την αποστολή ενός σύντομου γραπτού μηνύματος στο 54160. Στο μήνυμα πρέπει να γράψουν τα γράμματα ETA, κενό, τον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) αυτού που δικαιούται την απαλλαγή, κενό και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ.

Το κόστος του μηνύματος είναι 0,1107€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και καλύπτει πλήρως το κόστος της αποστολής όλων των απαντητικών μηνυμάτων, ενώ ο φορολογούμενος δεν έχει καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη χρήση της υπηρεσίας. Η υπηρεσία χρησιμοποιείται αντίστοιχα και για τους άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος.


πηγή: enet.gr