Εξοικονόμηση 49.358.890,89 ευρώ στο ελληνικό δημόσιο είχαν ως αποτέλεσμα οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τα νοσοκομειακά φάρμακα, που έγιναν την τελευταία εβδομάδα στα Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α).

Ο κύκλος των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-Αuctions), που ξεκίνησε τη Δευτέρα 14.11.2011 για την προμήθεια έντεκα δραστικών ουσιών με προϋπολογισθείσα δαπάνη 86.634.019 ευρώ, όπως υπολογίστηκε με βάση τις τρέχουσες τιμές του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων του Υ.Υ.Κ.Α., ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, όπως εκτιμά το υπουργείο Υγείας.

Το ποσοστό μείωσης μεταξύ της τρέχουσας νοσοκομειακής τιμής και της χαμηλότερης τιμής, που προέκυψε από τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες ανά κατηγορία, κυμάνθηκε από 10% έως και 95% σε κάποιες περιπτώσεις.

Με την ολοκλήρωση των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών των είκοσι τριών κατηγοριών φαρμάκων, με βάση τη δραστική ουσία, αποδεικνύεται η έμπρακτη προσήλωση του Υ.Υ.Κ.Α. στην εξοικονόμηση των δημόσιων δαπανών, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες για προμήθεια ασφαλών και ποιοτικών φαρμάκων, εγκεκριμένων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, σε χαμηλές τιμές, τονίζει το υπουργείο Υγείας, το οποίο σημειώνει ότι παρόμοιες πρακτικές εφαρμόζονται, εδώ και καιρό, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.