Κατά της κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων του δήμου και της εργασιακής εφεδρείας τάχθηκε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης. Ο δήμαρχος Τρίπολης, Γιάννης Σμυρνιώτης, τόνισε ότι η διάταξη του νόμου που επιβάλλει την κατάργηση όλων των κενών οργανικών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήμου, αλλά και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, αποτελεί ουσιαστικά ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά των δήμων και καταργεί στην ουσία, αυτή καθ' αυτήν την έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επίσης, ο κ. Σμυρνιώτης παρέθεσε μία σειρά από στοιχεία μέσα από τα οποία προκύπτει ότι κινδυνεύουν άμεσα να οδηγηθούν στην εφεδρεία 98 εργαζόμενοι του δήμου και στη συνέχεια άλλοι 188. Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα, αφού καταδίκασε το θεσμό της εργασίας εφεδρείας σε όλο το δημόσιο τομέα, έδωσε εντολή στον δήμαρχο Τρίπολης και τους προέδρους των διοικητικών συμβουλίων, του νομικού προσώπου και των επιχειρήσεων, να μην υπογράψουν καμιά διαπιστωτική πράξη που θα καταργεί οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ των υπηρεσιών, καθώς και την εντολή να μην υπογραφεί καμιά διαπιστωτική πράξη που θα οδηγεί στην εργασιακή εφεδρεία εργαζομένους του δήμου Τρίπολης, του νομικού προσώπου και των επιχειρήσεών του.

Επίσης, αποφάσισε να σταλεί επιστολή στην Κεντρική Ένωση Δήμων (ΚΕΔ), με την οποία την καλεί να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες για την εξαίρεση των ΟΤΑ από το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και τη μη τροποποίηση των ΟΕΥ των δήμων, των νομικών τους προσώπων και των επιχειρήσεων που πρόσφατα συντάχθηκαν. Παράλληλα, καλεί την ΚΕΔ να διεκδικήσει δυναμικά την απόδοση των οφειλομένων και θεσμοθετημένων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη θεσμοθέτηση αυτόνομου διαχειριστικού οργανισμού των πόρων των ΟΤΑ.

Τέλος, ζητά να επιδιώξει και να συντονίσει κοινή πολιτική δράση με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.