Φρένο στην άμεση προώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, που αφορά το καθεστώς εφεδρείας για το πλεονάζον προσωπικό στις ΔΕΚΟ (και γενικότερα σε όλους τους φορείς που με νεότερα νομοθετήματα έχουν τον χαρακτήρα δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού), βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Μολονότι το ανώτατο δικαστήριο έκρινε σε γενικές γραμμές νόμιμο το σχέδιο ΠΔ που του εστάλη για επεξεργασία τον περασμένο Σεπτέμβριο, εντούτοις διαπίστωσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία πρέπει να ξαναδούν πολλές από τις διατάξεις του και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και τροποποιήσεις.

Κατ' αρχάς το ΣτΕ επεσήμανε ότι το σχέδιο ΠΔ «για τον καθορισμό κριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού του Ν. 3986/11» έχει στήριγμα τις διατάξεις του Ν. 3986/11, που όμως αντικαταστάθηκαν στο σύνολό τους από τον νεότερο νόμο για την εφεδρεία 4024/11. Συνεπώς -καταλήγει το ΣτΕ- οι διατάξεις του σχεδίου ΠΔ πρέπει να επανεξεταστούν από τη Διοίκηση, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις ρυθμίσεις του Ν. 4024/11.

Μάλιστα το ανώτατο δικαστήριο υπογραμμίζει ότι μετά τις διορθώσεις που θα γίνουν, πρέπει να του ξανασταλεί το νέο σχέδιο ΠΔ για να υποβληθεί σε νέα επεξεργασία, ώστε να κριθεί η νομιμότητά του με βάση τις προβλέψεις του Ν. 4024/11, οπότε και πιθανολογείται ότι θα εξεταστεί και η συνταγματικότητα του όλου νομοθετικού εγχειρήματος. Συνεπώς η προώθηση του ΠΔ θα χρειαστεί οπωσδήποτε μερικούς μήνες.

Παράλληλα, το Ε' Τμήμα ΣτΕ εντόπισε ασάφειες και προβλήματα σε αρκετές επιμέρους διατάξεις, υποδεικνύοντας ότι πρέπει να γίνουν επιπλέον διορθώσεις, τροποποιήσεις και διευκρινίσεις. Το Ε' Τμήμα, υπό τον αντιπρόεδρο Κ. Μενουδάκο, επισημαίνει ότι με το σχέδιο ΠΔ επιτρέπεται να ρυθμιστούν αποκλειστικά τα κριτήρια και η διαδικασία με την οποία το ΑΣΕΠ θα προχωρήσει στην κατάρτιση πινάκων για το τυχόν πλεονάζον προσωπικό ορισμένων δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.


Πηγή: imerisia.gr