Σιωπηρή παράταση δύο ημερών αναμένεται να δοθεί στους δημόσιους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προκειμένου να δηλώσουν τα χρόνια ασφάλισής τους, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η προθεσμία της... «αυτοαπογραφής» έληγε σήμερα, ωστόσο αρκετοί είναι οι υπάλληλοι που δεν έχουν υποβάλει ακόμη την δήλωση των ετών ασφαλισής τους.
Την ίδια ώρα σε αγώνα δρόμου έχουν αποδυθεί οι διευθύνσεις προσωπικού των υπηρεσιών στον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προκειμένου να τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία 30.000 μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι μέχρι το τέλος του 2011.

Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι φέτος οι αποχωρήσεις από το Δημόσιο (συνταξιοδοτήσεις και εφεδρεία) θα ξεπεράσουν τις 50.000, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 30.000 εφέδρων αναμένεται να αποτελείται από υπαλλήλους που θα τεθούν σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς.

Η εφαρμογή του μέτρου της εφεδρείας θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2013, οπότε και υπολογίζεται ότι στο Δημόσιο θα εργάζονται 150.000 υπάλληλοι λιγότεροι από αυτούς που απασχολούνται σήμερα.

Για τους υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου αυτής της κατηγορίας εφέδρων η αποζημίωσή τους θα συμψηφιστεί με το ποσό αποζημίωσης που θα λάμβαναν σε περίπτωση που έβγαιναν σε σύνταξη με τη συμπλήρωση των ετών προϋπηρεσίας.

Επίσημες κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι είναι σημαντικό να τεθούν σε εφεδρεία 30.000 υπάλληλοι, κυρίως αυτοί που εντάσσονται στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, μέχρι το τέλος του έτους, αφού η συγκεκριμένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανειστών για την εκταμίευση της 6ης δόσης.

Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που δεν φτάσουμε τον στόχο των 30.000 «εφέδρων», τότε θα χρειαστεί να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, στα οποία θα ενταχθούν στην εφεδρεία εργαζόμενοι με προϋπηρεσία ακόμα και 10 ετών, κυρίως από τις κατηγορίες της δευτεροβάθμιας και της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δηλώνουν όμως την αισιοδοξία τους για την τελική έκβαση εφαρμογής του μέτρου.

Η εφεδρεία θα εφαρμοστεί σε τρία στάδια:
  • Το πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται στις 28-11-2011, όπου θα τεθούν σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας οι μόνιμοι υπάλληλοι που είναι 53 ετών και έχουν 33 χρόνια προϋπηρεσίας. Παράλληλα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου οι μετακινήσεις του προσωπικού στους καταργούμενους και συγχωνευόμενους οργανισμούς.
  • Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στα τέλη του έτους, αφού θα πρέπει να τεθούν σε προσυνταξιοδοτική εφεδρεία από την 1-1-2012 οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που χρειάζονται 2 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν. Παράλληλα θα πρέπει να τεθούν σε εφεδρεία και οι εργαζόμενοι ΥΕ και ΔΕ με τη μικρότερη προϋπηρεσία από τους φορείς υποδοχής των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων οργανισμών.
  • Στην τρίτη φάση, που θα ξεκινήσει την 1-1-2012 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2013, μετά την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων θα πραγματοποιηθεί καταγραφή του πλεονάζοντος προσωπικού, καθώς και των αναγκών κάθε υπηρεσίας, και θα πραγματοποιηθούν σαρωτικές μετατάξεις, ενώ ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων θα τεθεί σε εφεδρεία.
Εν τω μεταξύ, εγκύκλιος με την οποία θα ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της εργασιακής εφεδρείας πρόκειται να εκδοθεί, το αργότερο έως αύριο το μεσημέρι.  Στην εγκύκλιο, την οποία επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης θα αποσαφηνίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι εξαιρούνται από την εφαρμογή του μέτρου της εφεδρείας οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη μέχρι τις 31/12/2013. 


Πηγή: Έθνος/in.gr