Νόμιμα οι Δήμοι μπορούν να ενοικιάζουν σε τρίτους (για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρες, κανό, θαλάσσια ποδήλατα, σκάφη αναψυχής κ.λπ.) τμήματα αιγιαλών, έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ακολουθώντας σχετική πρόταση του εισαγγελέα Ιωάννη Τέντε.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την υπ' αριθμ. 18/2011 απόφασή της έκρινε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν τη δυνατότητα οι Δήμοι και οι Κοινότητες να παραχωρούν προς εκμετάλλευση εκτάσεις των αιγιαλών, η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο (υπουργείο Οικονομικών).

Αναλυτικότερα, τους αρεοπαγίτες απασχόλησε δικαστική διένεξη του Δημοσίου με ιδιώτη εκπαιδευτή θαλάσσιων σπορ, ο οποίος είχε μισθώσει έκταση 450,5 τετραγωνικών μέτρων του αιγιαλού στην περιοχή Κομμένου του Δήμου Φαιάκων της Κέρκυρας.

Με απόφαση του νομάρχη παραχωρήθηκε στο Δήμο Φαιάκων η χρήση της παραλίας του Κομμένου, το δικαίωμα εκμετάλλευσής της, αλλά και με το δικαίωμα διάθεσης της χρήσης προς τρίτους έναντι μισθώματος.

Ο Δήμος Φαιάκων με τη σειρά του εδώ και χρόνια μισθώνει τα 450,5 τ.μ. της επίμαχης παραλίας σε εκπαιδευτή θαλάσσιων σπορ.

Όμως, το Δημόσιο ζήτησε από τον εκπαιδευτή αποζημίωση για αυθαίρετη χρήση αιγιαλού κατά την τετραετία 1997-2001.

Η Ολομέλεια αποφάσισε ότι οι χώροι που παραχωρούνται από τις Νομαρχίες στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να εκμισθώνονται από τους Δήμους σε τρίτους για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι αρεοπαγίτες δέχθηκαν τις απόψεις του Εφετείου Κέρκυρας και απέρριψαν ως αβάσιμη την αναίρεση του Δημοσίου κατά της επίμαχης εφετειακής απόφασης.

Συγκεκριμένα, οι αρεοπαγίτες αναφέρουν ότι το Εφετείο δεν παραβίασε ευθέως τις διατάξεις και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 49 παράγραφος 3 του Ν. 1415/1984 γιατί η επίμαχη έκταση του αιγιαλού νόμιμα παραχωρήθηκε με απόφαση του υπουργού Οικονομικών στο Δήμο Φαιάκων όχι μόνο η χρήση του κοινόχρηστου αιγιαλού, αλλά και το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως αυτού με την περαιτέρω προς τρίτους εκμίσθωση έναντι ανταλλάγματος και επομένως ο ενοικιαστής της έκτασης δεν είναι αυθαίρετος έναντι του Δημοσίου χρήστης της εν λόγω κοινόχρηστης έκτασης.