Σε κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής για 24ωρες προχώρησε με απόφαση του ο ΕΣΔΚΝΑ (Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής). 
Οι εργαζόμενοι περιμένουν την τελική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για το αν θα εφαρμόσει τον Καλλικράτη, σύμφωνα με τον οποίο από τις αρχές του χρόνου, ο ΕΣΔΚΝΑ περνά στη δικαιοδοσία της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ωστόσο απορριμματοφόρα μαζεύουν κανονικά τα σκουπίδια από τους δρόμους. 


Πηγή: Πρώτο Θέμα