Η πλήρης απελευθέρωση του ωραρίου των φαρμακείων είναι αντίθετη στην Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος και στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, υποστηρίζει με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ειδικότερα, ο Σύλλογος προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και ζητάει να ακυρωθεί η από 9.11.2011 εγκύκλιος του υπουργού Υγείας με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της από 7.10.2011 υπουργικής απόφασης η οποία απελευθερώνει το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων. Η επίμαχη υπουργική απόφαση εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν. 3918/2011.