Το πάγωμα της διαδικασίας εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στα πανεπιστήμια, όπως προβλέπεται από το νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τη σύσταση Επιτροπής που θα προτείνει αλλαγές σε συγκεκριμένα σημεία του νόμου αυτού, προτείνει η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη συνεδρίαση της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς. Με απόφαση της Συγκλήτου θα ζητηθεί άμεσα από το υπουργείο Παιδείας να «παγώσει» την διαδικασία εκλογών, καθώς επίσης και να συμμετάσχει σε Επιτροπή που θα εξετάσει τις προτάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων για αλλαγές πάνω σε σημεία του μεταρρυθμιστικού νόμου. Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν μέλη της Συνόδου των Πρυτάνεων .

Παράλληλα, η Σύγκλητος επιβεβαίωσε προηγούμενη απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του ΑΠΘ να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των διαπιστωτικών πράξεων του υπουργείου Παιδείας, αν και επί του θέματος μέλη της Συγκλήτου υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει πρωτίστως η έγκριση της Συγκλήτου.

Τη Σύγκλητο απασχόλησε, εξάλλου, και το θέμα παραίτησης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης από αγωγή της κατά του ΑΠΘ που εκκρεμούσε από το 1961 για εκτάσεις, που παραχωρήθηκαν από το κράτος στο πανεπιστήμιο (1935) και, τις οποίες διεκδικούσε.

Η παραίτησή της από την διεκδικητική αγωγή οφείλεται στην δέσμευση της πολιτείας για αποζημίωσή της. Επί του θέματος αυτού, η Σύγκλητος αποφάσισε εξίσου την παραίτησή της από την αγωγή που είχε ασκήσει η ισραηλιτική κοινότητα εναντίον του πανεπιστημίου, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση μελών του ΑΠΘ, που υποστηρίζουν την συνέχιση των δικαστικών αγώνων από το ΑΠΘ για ιστορικούς λόγους.