Οι ζημιές από τις φετινές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αχαΐα, κρατήθηκαν σε χαμηλό επίπεδο. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα για τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου. Επίσης, κατά την διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε η ετοιμότητα των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από φαινόμενα κακοκαιρίας.  Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο εκδηλώθηκαν στην Αχαΐα 300 φωτιές, που αποτέφρωσαν περίπου 3.500 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων.   
   
Όσον αφορά την ετοιμότητα των υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε μια ανασκόπηση στα διαθέσιμα μηχανήματα και την ετοιμότητά τους, στον καθαρισμό κοιτών και ρεμάτων όπου εμπλέκονται οι υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας.   
   
Επίσης, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο, δόθηκαν οδηγίες για τις αναγκαίες κάθε φορά παρεμβάσεις, το επίπεδο ετοιμότητας αλλά και συνεργασίας όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών.
TAGS