Τη Δευτέρα  αρχίζει η έξοδος από το Δημόσιο για 20.000 υπαλλήλους, οι οποίοι εντάσσονται στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας. Το πρώτο κύμα εξόδου αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη εργασίας, αλλά και το 55ο έτος της ηλικίας τους. Με την αποχώρηση τους οι θέσεις που καταλαμβάνουν στο Δημόσιο θα καταργηθούν.

Στη δεύτερη κατηγορία υπαλλήλων είναι όσοι ζήτησαν και έγινε δεκτή η αίτησή τους να παραμείνουν στην εργασία μέχρι το 60ο έτος, παρά το γεγονός ότι είχαν συμπληρώσει 35ετια και το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Η τρίτη κατηγορία υπαλλήλων που από Δευτέρα μπαίνουν υποχρεωτικά σε εφεδρεία είναι οι υπάλληλοι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά και υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. που τέλη του Δεκεμβρίου συμπληρώνουν 35 χρόνια και το 55ο έτος της ηλικίας.


Με πληροφορίες από το «Έθνος»