Την αναστολή λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, αποφάσισε η Σύγκλητος του πανεπιστημίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «η αναγκαστική συνταξιοδότηση και η εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας αφ' ενός μεν αποτελεί πλήγμα για τους ίδιους τους εργαζόμενους και τους καταρρακώνει ηθικά, κοινωνικά και οικονομικά, αφετέρου δε απογυμνώνει το ήδη ελλιπές προσωπικό του Πανεπιστημίου από σημαντικότατους υπαλλήλους, το κενό των οποίων θα δημιουργήσει ανυπέρβλητη δυσλειτουργία έως και την πλήρη αδρανοποίηση τομέων ζωτικής σημασίας για την εκπαίδευση και την έρευνα καθώς και για την ομαλή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος».

«Τέτοιες ενέργειες της Πολιτείας», εκτιμά η Σύγκλητος, «υποβαθμίζουν το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη φάση εφαρμογής του νέου Νόμου, ο οποίος είχε ως διακηρυγμένο στόχο του την αναβάθμιση της ποιότητας και τη διεθνοποίηση των ΑΕΙ της χώρας μας»