Απορρίπτονται οι αιτήσεις για εξαίρεση από την έκτακτη εισφορά αλληλεγγυής των ανέργων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο  μητρώο των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με το νόμο δεν αναγνωρίζονται ως άνεργοι εάν πριν από την ένταξή του στον ΟΑΕΔ είχα έστω και ένα εισόδημα!  Σύμφωνα με ρεπρτάζ της Ελευθεροτυπίας, τα σχετικά απαντητικά σημειώματα με την απόρριψη της αίτησής τους για εξαίρεση από την εισφορά θα φτάσουν σωρηδόν στο προσεχές διάστημα κρύβοντας και την προσαύξηση που θα τους καταλογιστεί από τον Αύγουστο. 
Η ερμηνευτική εγκύκλιος, που εκδόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, μπορεί να ήταν σαφής, αλλά οι άνεργοι αρχίζουν τώρα να διαπιστώνουν το σκληρό πρόσωπο του νόμου, καθώς:

1.  Για να εξαιρεθούν από την έκτακτη εισφορά πρέπει μέσα στο 2011 να μην είχαν πραγματικά εισοδήματα από άλλη πηγή έστω και μικρού ποσού. Συνεπώς αν κάποιος εργάστηκε μέσα στο έτος δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την εισφορά.

2. Το γεγονός γίνεται ακόμα δυσμενέστερο, αφού για το ποσό της εισφοράς λογίζεται και προσαύξηση 1% ανά μήνα για το διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης μέχρι την έκδοση της αρνητικής απάντησης. Ως εκ τούτου, ο φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει εισφορά με καπέλο.

Σύμφωνα με τον νόμο, για να εξαιρεθεί κάποιος από την έκτακτη εισφορά έπρεπε να είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2011 στην Εφορία ζητώντας τη διαγραφή της εισφοράς που είχε βεβαιωθεί μετά την έκδοση της απόφασης επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κι εφόσον προκύπτει ότι η επιδότηση αυτή είχε αρχίσει τουλάχιστον από 31.8.2011.

Η εξαίρεση αφορά μόνο τους εγγεγραμμένους στο μητρώο των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ ή όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον συγκεκριμένο οργανισμό και όχι από άλλα Ταμεία.

Για παρελθόντα εισοδήματα

Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2010. Το γεγονός ότι ο φορολογούμενος δεν έχει σήμερα εισόδημα λόγω ανεργίας για να πληρώσει την εισφορά αυτή ουδόλως φαίνεται να ενδιαφέρει την κυβέρνηση, η οποία του καταλογίζει τον πρόσθετο φόρο αγνοώντας πως έχει απέναντί της έναν άνεργο που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις φορολογικές του υποχρεώσεις. 


Πηγή: Ελυθεροτυπία