Το νέο σύστημα εισαγωγής για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ που θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2013-14, και αφορά στα παιδιά που πηγαίνουν τώρα στην Α΄ λυκείου, επιδιώκεται να έχει την σφραγίδα της συναίνεσης των κομμάτων.  
Οι βασικές του αρχές, που είναι γνωστές μέχρι στιγμής, φαίνεται πώς βρίσκουν σύμφωνα σε μεγάλο βαθμό τα κόμματα που συμμετέχουν στο διάλογο πλην ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.   

Οι βασικοί άξονες είναι :
  • Λιγότερη ύλη και μαθήματα. Τέσσερα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα.
  • Συνυπολογισμός βαθμών Λυκείου στην εισαγωγή, αλλά σε μικρό ποσοστό
  • Σημαντικός ρόλος των πανεπιστημίων καθώς θα θέτουν συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα που επιθυμεί κάθε σχολή.
  • Πανελλαδικού τύπου εξετάσεις στην Β΄ τάξη λυκείου. Οι μαθητές θα διαγωνίζονται στο σχολείο τους αλλά σε ερωτήσεις κοινές για όλα τα σχολεία της χώρας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος, είναι η εφαρμογή των νέων μέτρων στα λύκεια, που άρχισαν το Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Α΄ τάξης Λυκείου και προβλέπουν μείωση των μαθημάτων από 16 σε 8 και καθιέρωση ερευνητικών εργασιών.

Στη Β΄τάξη Λυκείου καθιερώνονται δύο κατευθύνεις η Α για θετικές σπουδές και η Β΄ για θεωρητικές, ενώ τα μαθήματα μειώνονται από 17 σε 12 τα μαθήματα.  

Στην τρίτη τάξη λυκείου εισάγεται και τρίτη κατεύθυνση που αφορά στις οικονομικές και πολιτικές σπουδές. Μειώνονται τα μαθήματα σε 10 από 16 κι ενώ και στις δύο πρώτες τάξεις του λυκείου μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας, στην τρίτη αυξάνονται κατά τέσσερις.  

Το υπουργείο Παιδείας πάντως, φιλοδοξεί να δημιουργηθεί ένα σταθερό πλαίσιο τουλάχιστον για τα επόμενα δέκα χρόνια, χωρίς αλλαγές και αιφνιδιασμούς μαθητών και γονέων.