Μαύρες γιορτές θα κάνουν 120 εργαζόμενοι στο μετρό της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στις αρχαιολογικές ανασκαφές, οι οποίοι θα δουν την πόρτα της εξόδου από το έργο. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι στο εργοτάξιο του σταθμού «Βενιζέλου» θα πάψουν για δύο μήνες οι ανασκαφές, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες σε αυτή τη φάση εργασίες από το τεχνικό προσωπικό και άρα οι εργαζόμενοι θα απολυθούν επειδή δε θα έχουν αντικείμενο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, οι απολυθέντες θα επαναπροσληφθούν, μόλις αρχίσουν και πάλι οι ανασκαφές. Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, υπάρχει εμπλοκή στον τρόπο πληρωμής των εργαζομένων...

Ειδικότερα, στην αρχική σύμβαση κατασκευής του μετρό της Θεσσαλονίκης, προβλέπονταν για τις ανασκαφές 15 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο χαρακτηρίζεται αστείο από τους γνώστες, καθώς στην πραγματικότητα θα απαιτηθούν τουλάχιστον 90 εκατ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 15 εκατ. ευρώ είχαν εξαντληθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2009.

Τι δαπανήθηκε

Έκτοτε τα κονδύλια για τις ανασκαφές καλύπτονταν από τα απρόβλεπτα του μετρό, ποσά τα οποία προβλέπονται σε κάθε μεγάλο έργο για να καλύψουν απρόβλεπτες δαπάνες. Ωστόσο αυτό δεν μπορούσε να γίνεται επ' άπειρον. Έτσι, μέχρι σήμερα δαπανήθηκαν για τις ανασκαφές περισσότερα από 45 εκατ. ευρώ, όμως χρειάζονται και άλλα χρήματα.

Έτσι, βρέθηκε η λύση της νέας, συμπληρωματικής σύμβασης, ώστε να αντληθούν κονδύλια από εθνικούς πόρους, για να ολοκληρωθούν οι ανασκαφές του μετρό της Θεσσαλονίκης. Πλην όμως, το θέμα βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σήμερα τα εναπομείναντα κονδύλια είναι εξαιρετικά περιορισμένα.


Πηγή: aggelioforos.gr