Αμεσα θα απελαθούν 315 άτομα τα οποία κρατούνται στις ελληνικές φυλακές εφόσον το υπουργείο Δικαιοσύνης υιοθετήσει τη μελέτη της εννεαμελούς ομάδας εργασίας που προτείνει τροποποιήσεις στις διατάξεις εκείνες του Ποινικού Κώδικα οι οποίες αφορούν το καθεστώς της δικαστικής απέλασης και της εκτέλεσης των ποινών αλλοδαπών που είναι υπό απομάκρυνση.

Οι κανόνες δικαστικής απέλασης και η απαγόρευση επιστροφής στην Ελλάδα για ορισμένο χρονικό διάστημα ή μόνιμα είναι ο βασικός πυρήνας των προτάσεων που παρέδωσε η αρμόδια επιστημονική ομάδα εργασίας στον υφυπουργό Δικαιοσύνης , Γ. Πεταλωτή και στον ειδικό γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Μαρ. Σκανδάμη.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της ομάδας, «τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη ή φυλάκιση για την οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναστολής της εκτέλεσής της».

Να διευκρινισθεί ότι «απέλαση διατάσσεται όταν το δικαστήριο κρίνει ότι η παραμονή του αλλοδαπού στη χώρα δεν συμβιβάζεται προς τους όρους της κοινωνικής συμβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το είδος του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε, τον βαθμό της υπαιτιότητας του αλλοδαπού, τις ειδικής συνθήκες τέλεσης της πράξης, τις συνέπειες αυτής, τον χρόνο παραμονής του αλλοδαπού στην Ελλάδα, τη νομιμότητα ή μη της παραμονής του, την γενική συμπεριφορά, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ύπαρξη οικογένειας και γενικότερα τον βαθμό ένταξής του στην Ελληνική κοινωνία».

Ακόμη, προβλέπεται στις προτάσεις της ομάδας ότι το δικαστήριο που αποφασίζει την απέλαση του αλλοδαπού δράστη επιβάλλει σ' αυτόν απαγόρευση μελλοντικής εισόδου στη χώρα, για χρονικό διάστημα: α) 5 ετών σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης (μέχρι πέντε χρόνια), β) 10 ετών ή επ' αόριστον σε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κάθειρξης (άνω των πέντε ετών ποινή).

Ακόμη, το συμβούλιο πλημμελειοδικών του τόπου του δικαστηρίου που επέβαλε την απέλαση, κατόπιν γνώμης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα, αφού περάσει μία τριετία από την εκτέλεση της απέλασης.

Οι απελάσεις θα γίνονται με ευθύνη της Αστυνομίας και ο αλλοδαπός μέχρι την εκτέλεση της απέλασής του, θα παραμένει υπό κράτηση σε ειδικούς χώρους των φυλακών ή των θεραπευτικών καταστημάτων ή σε ειδικούς χώρου της ΕΛΑΣ που θα δημιουργηθούν για τον σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση που η απέλαση η οποία έχει διαταχθεί δεν είναι δυνατό να εκτελεσθεί, το αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδικών, κατόπιν πρότασης του αρμόδιου εισαγγελέα, αναστέλλει την απέλαση.

Επίσης, ο κρατούμενος προς απέλαση αλλοδαπός μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά της κράτησής του, για τις οποίες αποφαίνεται αμετάκλητα το συμβούλιο πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης.

Παράλληλα, οι αλλοδαποί οι οποίοι απελάθηκαν κατόπιν δικαστικής απόφασης και τους απαγορεύθηκε η επιστροφή στην χώρα μας, θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, σε περίπτωση που παραβιάσουν την απαγόρευση αυτή.

Να σημειωθεί ότι στις ελληνικές φυλακές βρίσκονται σήμερα υπό καθεστώς απέλασης 315 αλλοδαποί κρατούμενοι. Εξ' αυτών, έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης έως 3 χρόνια 226 άτομα, σε φυλάκιση άνω των 3 ετών 38 άτομα και σε ποινή κάθειρξης 51 άτομα.

 Τέλος, από τους 315 αυτούς αλλοδαπούς, 42 έχουν εκτίσει πλήρως την ποινή τους, 183 είναι σε αναστολή η ποινή τους και 90 είναι υπό καθεστώς υφ' όρον απόλυσης.