Εξώδικο προς τη διοίκηση της ΔΕΗ για τις μειώσεις μισθών που γίνονται σε εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου απήυθυνε το σωματείο εργαζομένων «Σπάρτακος» (Πτολεμαίδας-Φλώρινας), με κοινοποίηση στους συναρμόδιους υπουργούς και τη ΓΕΝΟΠ. Σύμφωνα με το νόμο 4024/11, οι αποδοχές του προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 65 % του αντίστοιχου μέσου κατά κεφαλήν κόστους της επιχείρησης στις 31-12-2009. 

Όμως το ζήτημα που έχει ανακύψει στη ΔΕΗ και προκαλεί διαφωνίες, μεταξύ των συνδικαλιστικών φορέων, είναι με ποιον τρόπο θα υλοποιηθούν οι μειώσεις και πως θα κατανεμηθούν μεταξύ ορυχείων-παραγωγής και εργαζομένων στις διοικητικές υπηρεσίες.

Ο Σπάρτακος υποστηρίζει ότι το σχέδιο στο οποίο έχει καταλήξει η διοίκηση της ΔΕΗ «βασίζεται στην προχειρότητα, την αδικία, την αντιπαραγωγική λογική και στη συντριβή των εργαζομένων στους σταθμούς και τα ορυχεία».

«Το σχέδιο για τις μειώσεις μισθοδοσίας προβλέπει περικοπές που ξεπερνάνε το 25% στους μισθούς των εργαζομένων σε σταθμούς και ορυχεία, τονίζει το σωματέιο. Εαν δε στις μειώσεις αυτές προστεθούν και οι μειώσεις των νόμων 3833/10 και 3845/10 που για τους εργαζόμενους στους σταθμούς και τα ορυχεία ήταν και πάλι τις τάξης του 23%, πραγματοποιείται μια τεράστια μείωση που φθάνει το 48%».

Ο Σπάρτακος αναφέρει ακόμη η προτεινόμενη κλίμακα μισθών παραβιάζει τη νομοθεσία για την αμοιβή υπερωριών και αργιών, ζητά να διορθωθούν οι αδικίες και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων.