Αυστηρή προειδοποίηση προς πρυτάνεις Πανεπιστημίων και προέδρους ΤΕΙ, απηύθυνε ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Β. Παπάζογλου, για τις δαπάνες των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα με έγγραφό του προειδοποιεί ότι δεν θα υπογράφονται αποφάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.   Δηλαδή αφού έχουν αναληφθεί οι σχετικές υποχρεώσεις, χωρίς να έχει προωθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Επίσης θα πρέπει να αναζητούνται οι πειθαρχικές ευθύνες και να καταλογίζονται οι σχετικές δαπάνες σε βάρος όσων αναλαμβάνουν μη σύννομες οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων τους.
TAGS