Την πεποίθηση ότι το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), μετά τη συγχώνευσή του με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), «διατηρώντας όμως τον ερευνητικό χαρακτήρα του και την έδρα του στη Θεσσαλονίκη μπορεί να συμβάλει ενεργά στη νέα διοικητική δομή της χώρας με σαφή επιτελικό ρόλο και έργο για θέματα αντιμετώπισης πολλαπλών φυσικών κινδύνων και καταστροφών», διατύπωσε ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης. Επισκεπτόμενος, σήμερα, το εργοτάξιο ανέγερσης των νέων ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΑΣΠ και του ΙΤΣΑΚ, στην περιοχή Ελαιώνες της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, ο κ. Μαγκριώτης υπογράμμισε ακόμη ότι το ΙΤΣΑΚ «μπορεί να υποστηρίξει το Δημόσιο σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, σε μεγάλα έργα συμβάσεων παραχώρησης, σε θέματα διαιτησίας τεχνικών διαφορών που θα εξοικονομήσουν για το Δημόσιο».

Αφού αναφέρθηκε στη σημασία του έργου της κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΣΑΚ και του ΟΑΣΠ, συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013), ο κ. Μαγκριώτης υπογράμμισε πως πρώτη προτεραιότητα στην προσπάθεια αντισεισμικής θωράκισης της χώρας είναι η ύπαρξη εθνικής αντισεισμικής πολιτικής, κύριος στόχος της οποίας θα πρέπει να είναι η πρόληψη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός τόνισε ότι η ασφάλεια των κτιρίων και γενικότερα των κατασκευών πρέπει να αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης και τον πυρήνα της αντισεισμικής πολιτικής.