Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προειδοποίησε ότι το Ίδρυμα ενδεχομένως να διακόψει τη λειτουργία του... λόγω εφεδρείας. Συγκεκριμένα στην ομόφωνη απόφαση Συγκλήτου, Συλλόγου εργαζομένων και Συνόδου Πρυτάνεων αναφέρεται ότι: «η πιθανή εμμονή της Πολιτείας στην υλοποίηση της εργασιακής εφεδρείας και στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου μας μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας του, με απρόβλεπτες συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του».

«Θεωρούμε απολύτως εύλογη και επιβεβλημένη την εξαίρεση του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου από το θεσμό της εργασιακής εφεδρείας, χωρίς τη συνδρομή του οποίου το εκπαιδευτικό έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί».


Πηγή: thessalianews.gr