Για τη διακίνηση κονσέρβας ψαριού σε λάδι, στην οποία ανιχνεύτηκε η χημική ένωση βενζοπυρένιο, σε συγκέντρωση υψηλότερη των μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων, ενημερώθηκε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές.  Πρόκειται για κονσέρβα ψαριού, με την εμπορική επωνυμία «DEDUKAS - Γαύρος καπνιστός σε λάδι- Sprotten gerauchert in Pflanzenol», προέλευσης Λιθουανίας, που διακινήθηκε από την ελληνική εταιρεία «ΑΦΟΙ Κεσίδη ΟΕ»(Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης), σε συσκευασία των 160 g. Ο αριθμός παρτίδας του προϊόντος είναι LT 29 Z1 και η ημερομηνία λήξης είναι 27/01/2014. 

Ο ΕΦΕΤ, απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου του παραπάνω προϊόντος από την ελληνική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.
TAGS