Στο φως ήρθε υπόθεση παράνομης έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης σε 86 τουλάχιστον υποψηφίους στη Θεσσαλονίκη, που είτε δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις είτε συμμετείχαν και απορρίφθηκαν. Ειδικότερα, η υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος προχώρησε σε αιφνίδιο έλεγχο φακέλου υποψηφίου στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης μετά από ανώνυμη καταγγελία για χορήγηση διπλώματος χωρίς να έχει πετύχει στις εξετάσεις.

Ενώ ο συγκεκριμένος υποψήφιος είχε καταχωρηθεί ως επιτυχών στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, από τη διασταύρωση των στοιχείων με το αντίστοιχο αρχείο των εξετάσεων, προέκυψε ότι ουδέποτε είχε συμμετάσχει τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική εξέταση.

Με βάση τα ευρήματα αυτά, οι έλεγχοι συνεχίστηκαν και διαπιστώθηκε ότι απουσίαζαν παντελώς από το αρχείο της υπηρεσίας 102 φάκελοι, ενώ από τη διασταύρωση των ηλεκτρονικών στοιχείων των φακέλων αυτών με τα αποτελέσματα των σχετικών εξετάσεων, προέκυψε ότι σε 86 περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οδηγοί είχαν αποκτήσει παράνομα δίπλωμα οδήγησης, καθώς είτε δε συμμετείχαν, είτε είχαν απορριφθεί από τις θεωρητικές ή/και πρακτικές εξετάσεις.

Στη διαδικασία παράνομης χορήγησης αδειών ικανότητας οδηγών συμμετείχαν, κατά περίπτωση, επτά ιδιοκτήτες σχολών οδηγών, δύο υπάλληλοι σχολών οδηγών, ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου, δύο ιατροί και τρεις υπάλληλοι της συγκεκριμένης υπηρεσίας Συγκοινωνιών, από τους οποίους ο ένας έχει συνταξιοδοτηθεί.

Από το δικογραφικό υλικό που συλλέχθηκε και υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, προκύπτουν, κατά πρόσωπο και περίπτωση, ενδείξεις διάπραξης αδικημάτων, όπως η υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, η πλαστογραφία, η απάτη, οι ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, καθώς και η ψευδής βεβαίωση και νόθευση από υπάλληλο που ασκεί δημόσια υπηρεσία.

Πηγή: naftemporiki.gr