Δεν μπορούν να καταργηθούν οι κενές οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων, έκρινε σήμερα το υπηρεσιακό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία της αντιπροέδρου του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Μαίρης Σαρπ και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα εφεδρείας για τους 5.600 δικαστικούς υπαλλήλους, όπως έλεγαν σύμβουλοι Επικρατείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ήδη, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά χορήγησε σήμερα την πρώτη προσωρινή διαταγή κατά της προ συνταξιοδοτικής εφεδρείας σε δικαστικό υπάλληλο, μέχρι να συζητηθεί η αίτησή του στο ακροατήριο.

Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015) προκύπτει ότι στις καταργούμενες κενές οργανικές θέσεις δεν περιλαμβάνονται "οι κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων".

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας προσθέτουν ότι από πλέγμα διατάξεων του μεσοπρόθεσμου πλαισίου (Ν. 4024/2011), αλλά και από τη γραμματική διατύπωση του νόμου προκύπτει ότι στις καταργούμενες οργανικές θέσεις δεν περιλαμβάνονται αυτές των δικαστικών υπαλλήλων.

Πράγματι, υπογραμμίζεται στην απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 4024/2011 χρησιμοποιεί τον όρο "μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι" εντάσσοντας σε αυτόν τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., όχι, όμως, τις λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων, εξ ου και γίνεται ειδική αναφορά στις κατηγορίες αυτές στο επόμενο εδάφιο της ίδιας παραγράφου".

Ακόμη, επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι στον όρο "πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι", που χρησιμοποιεί το άρθρο 33 του επίμαχου νόμου, δεν περιλαμβάνονται οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Εξ άλλου, συνεχίζουν οι δικαστές, "ούτε οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 αφορούν τους δικαστικούς υπαλλήλους, εφ' όσον σε αυτές δεν γίνεται ρητή αναφορά στους εν λόγω υπαλλήλους, ούτε αναφορά στις υπηρεσίες των γραμματειών των δικαστηρίων".

Επομένως, τότε που τέθηκε σε ισχύ (27.11.2011) ο Ν. 4024/2011 δεν κατήργησε τις κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων. Μάλιστα, στην απόφαση του υπηρεσιακού υπογραμμίζεται:

"Η μη υπαγωγή δε των δικαστικών υπαλλήλων στις ρυθμίσεις περί καταργήσεως οργανικών θέσεων του άρθρου 33 του νέου αυτού νόμου, δικαιολογείται πλήρως από το γεγονός ότι ο ίδιος ο νομοθέτης έχει, ήδη, διαπιστώσει μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης, λόγω της συσσώρευσης μεγάλου όγκου υποθέσεων, και έχει λάβει με προγενέστερους νόμους διάφορα μέτρα για να επιτύχει την επιτάχυνση της απονομής της. Η θέσπιση, όμως, μέτρων, όπως η κατάργηση των (ήδη πολλών) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, θα δυσχέραινε πολύ, αν δεν ματαίωνε, την επίτευξη του παραπάνω σκοπού του νομοθέτη".

Κατόπιν αυτών, το υπηρεσιακό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του "αφενός τον πολύ μεγάλο αριθμό κενών οργανικών θέσεων του κλάδου δακτυλογράφων στην γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό του κλάδου γραμματέων, αφ' ετέρου δε τις υπηρεσιακές ανάγκες στον τομέα της καθαρογραφής αποφάσεων του δικαστηρίου και λοιπών κειμένων, κρίνει ότι το αίτημα μετατάξεως της υπαλλήλου δεν πρέπει να γίνει δεκτό".