Την προσωρινή αύξηση των ορίων συγχρηματοδότησης, έως και κατά 95%, για έργα περιφερειακής ανάπτυξης σε έξι κράτη-μέλη που πλήττονται από την οικονομική κρίση, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενέκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αύξηση αυτή αφορά τα κράτη-μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και έχουν λάβει οικονομική βοήθεια από την ΕΕ μέσω μηχανισμών στήριξης, δηλαδή την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Λετονία και την Ουγγαρία.

Η εισηγήτρια της σχετικής έκθεσης και πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Danuta Hubner (ΕΛΚ, Πολωνία) δήλωσε πριν από την ψηφοφορία: «Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της πρότασης αυτής, είμαι ευτυχής που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα γιατί οι εθνικές και περιφερειακές οικονομίες που βρίσκονται υπό πίεση, χρειάζονται την ανάπτυξη. Η μείωση του βάρους για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και η προώθηση των επενδύσεων μέσω της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βελτίωση της παραγωγικότητας».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γιώργος Σταυρακάκης, δήλωσε τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σήμερα το “πράσινο φως” για αύξηση της συγχρηματοδότησης από πλευράς ΕΕ στο ΕΣΠΑ. Κάτι που, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μέσω της άμεσης παροχής ρευστότητας, θα διευκολύνει τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες που πλήττονται από την κρίση να ξεμπλοκάρουν την υλοποίηση ζωτικών έργων και να επιταχύνουν έτσι την έξοδό τους από την κρίση. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η σημερινή απόφαση ισοδυναμεί με μια βαθιά ανάσα για την οικονομία μέσω της εξοικονόμησης σε εθνικούς πόρους και τις αυξημένες πληρωμές από πλευράς ΕΕ».

Σύμφωνα με τον Γ. Σταυρακάκη, με την υλοποίηση της πρότασης, προβλέπεται ότι θα εισρεύσει στην Ελλάδα μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, επιπλέον ποσό της τάξης των 880 εκατομμυρίων ευρώ περίπου για το 2012.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ψήφισμα που ενέκρινε το Ε.Κ., τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη από την ΕΕ, θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν προσωρινή αύξηση κατά ποσό αντίστοιχο δέκα εκατοστιαίων μονάδων άνω του σημερινού ποσοστού συγχρηματοδότησης σε «αιτιολογημένες» περιπτώσεις. Ως αποτέλεσμα, η απαιτούμενη εθνική συμμετοχή θα μειωθεί αναλόγως.

Τα επιλέξιμα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν έχουν διαθέσιμους πόρους για να πληρώσουν το μερίδιό τους στο κόστος του έργου, τεκμηριώνοντας έτσι την ανάγκη να εφαρμοστεί η αύξηση των ορίων συγχρηματοδότησης. Θα πρέπει επίσης να παρουσιάσουν τους τρόπους με τους οποίους θα συγκεντρώσουν τα κεφάλαια για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Η αύξηση του ορίου συγχρηματοδότησης θα περιοριστεί μόνο για την περίοδο που τα εν λόγω κράτη-μέλη λαμβάνουν ενίσχυση από την ΕΕ, είτε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSM) είτε στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης των ισοζυγίων πληρωμών (BoP). Η αύξηση των ορίων θα έχει επίσης αναδρομική ισχύ, ενώ θα εφαρμοστεί έως το τέλος του 2012 και υπό την επιφύλαξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020.

Το αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι ένα έκτακτο προσωρινό μέτρο το οποίο λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Τα κράτη-μέλη αναμένεται να εγκρίνουν την πρόταση την εβδομάδα που ξεκινάει στις 12 Δεκεμβρίου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την τροποποίηση του κανονισμού που θα υπογραφεί στην επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας στο Στρασβούργο.