Έργα υποδομής και προστασίας του λιμένα Παραλίου Άστρους με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 5.340.000 ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, ύστερα από θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. Στόχος του έργου είναι η προστασία των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, η αύξηση του μήκους των κρηπιδωμάτων του και η κατασκευή γεφυρωτής αποβάθρας στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους, με σκοπό την προστασία του και την αύξηση της δυναμικότητάς του.

Η ολοκλήρωση των έργων στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους θα συμβάλει στην βελτίωση της εμπορικής του ικανότητας, στην προστασία των αλιευτικών σκαφών, την εξυπηρέτηση των παραθεριστών μέσω επιβατικών σκαφών, αλλά και στην αύξηση δυνατότητας ελλιμενισμού νέων σκαφών.

Στόχος του σχεδιασμού βελτίωσης των υποδομών εντός του λιμένα Παραλίου Άστρους με επέκταση του υπήνεμου μώλου κατά 35 μέτρα είναι η εξυπηρέτηση περισσοτέρων σκαφών όχι μόνον του Παραλίου Άστρους, αλλά στο σύνολο των παραλιακών οικισμών του Αργολικού Κόλπου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
TAGS