«Παράθυρο« για το πάγωμα της εργασιακής εφεδρείας και σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου άνοιξε την Πέμπτη το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφασή του να εξαιρέσει από το καθεστώς τους δικαστικούς υπαλλήλους. Σύμφωνα με την απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου του ΣτΕ υπό την προεδρία της αντιπροέδρου του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Μαίρης Σάρπ, οι κενές οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων δεν μπορούν να καταργηθούν γιατί, αφενός, ο νόμος δεν τους καλύπτει και, αφετέρου, η κατάργησή τους «θα δυσχαίρενε, αν δεν ματαίωνε» την απονομή της Δικαιοσύνης. Επομένως, με την απόφαση αυτή, κανένας από τους 5.600 δικαστικούς υπαλλήλους δεν πρόκειται να μπει σε εφεδρεία.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, οι διατάξεις του νόμου 4024/2011 που αφορά την εργασιακή εφεδρεία, το ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, κλπ, δεν προβλέπουν ρητά την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, γράφουν οι σύμβουλοι της Επικρατείας, η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 4024/2011 εντάσσει στην εργασιακή εφεδρεία και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των δήμων και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, χρησιμοποιώντας τον όρο «μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι», που δεν καλύπτει τις υπόλοιπες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, «εξ ου και γίνεται ειδική αναφορά στις κατηγορίες αυτές στο επόμενο εδάφιο της ίδιας παραγράφου». Επιπλέον, επισημαίνουν, ο όρος «πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι», που χρησιμοποιεί το άρθρο 33 του επίμαχου νόμου, δεν καλύπτει τους δικαστικούς υπαλλήλους.

Επομένως, καταλήγει η απόφαση του ΣτΕ, ο νόμος 4024/2011 που τέθηκε σε ισχύ από τις 27 Νοεμβρίου, δεν κατήργησε ποτέ τις κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων.

Τέλος, το ΣτΕ δικαιολογεί την απόφαση του λέγοντας, με απλά λόγια, ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να μπουν στο καθεστώς της εφεδρείας αφού η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων θα δυσχαίρενε την απονομή της Δικαιοσύνης.

Την ίδια ώρα, με μετατάξεις προσπαθεί η κυβέρνηση να καλύψει τις «τρύπες» και τα χιλιάδες κενά που προέκυψαν σε οργανικές θέσεις από την εφαρμογή της εφεδρείας.

Από τη μία πλευρά, το υπουργείο διαμηνύει ότι τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν μέσω μετακίνησης υπαλλήλων από άλλους φορείς ενώ από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν πως σε κομβικές θέσεις, θα δημιουργηθεί δυσλειτουργία σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο υπάλληλος με τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις.

Ωστόσο νέος κύκλος αντιδράσεων αναμένεται να πυροδοτήσει η δεύτερη φάση της εφεδρείας, που αφορά περίπου 19.000 υπαλλήλους αορίστου χρόνου.


Σχετικά Θέματα: